Logo Allesdach Wagner
AllesDach Wagner GmbH
Lichtenberg 12, A-8342 Gnas
Kako do nas
T 0043 3151 8207
F 0043 3151 8207 20

Naše storitve

NAŠE STORITVE

Naša prilagodljiva storitvena ekipa vam zagotavlja celostne rešitve, od strokovnega svetovanja in vse do pravo?asnih dostav in pomo?i na samem mestu izvedbe. V vsakem primeru se bomo prilagodili vašim individualnim potrebam in poskušali rešiti tudi najtežje naloge.

Storitve za arhitekte:

 • Testi združljivosti
 • Dokazila
 • Izra?uni za odvodnjavanje
 • Zagotavljanje kon?anih razpisnih dokumentov
 • Svetovanje in pomo? s posebnimi rešitvami
 • Pomo? pri gradbeno fizikalnih vprašanjih
 • Gradbeno fizikalna dokazila
 • Izra?uni toplotne prevodnosti
 • Na?rti za manjšanje padca

Storitve za obdelovalce:

 • Svetovanje in pomo? v vseh fazah gradnje
 • Brezpla?na šolanja združujejo teorijo in prakso
 • Obveš?anje o aktualnih standardih
 • Informacije v zvezi z obdelovalnimi podlagami
 • Informacije o detajlnem usposabljanju
 • Prikažemo vam prakti?no uporabo na modelih za detajlne rešitve
 • Certifikat usposabljanja

2-dnevni seminar:

 • Izra?un zra?nih vrtincev
 • Izra?uni za odvodnjavanje
 • Izdelava na?rtov
 • Izdelava ponudbe
 • Materialne zahteve

Storitev na samem mestu izvedbe:

 • Po potrebi, zagotovitev inštruktorja polaganja
 • Pomo? pri izvedbi del
 • Pregledi streh
 • Izdaja dokumentov o jamstvu

Storitve za investitorje gradnje:

 • Podpora pri na?rtovanju gradnje
 • Sprotno svetovanje
 • Pomo? pri iskanju obdelovalca v vaši bližini

Datenaufnahmeblatt Windsog (DOC)
Datenaufnahmeblatt Erläuterungen (DOC)
Faxanfrage Entwässerung (DOC)

gor